volkskeuken #4

SKYBOXvolkskeuken  #  4
another
-----Special edition Special edition Special edition-----
-----Special edition Special edition Special edition-----Met :
Sheldon Siegel
voor meer info :


U bent hartelijk welkom op
Woensdag 06 februari
om/rond 20 u
(of later)


In :Bleekhofstraat 9
Borgerhout
Antwerpen

kleine wijziging in het menu
eten vrije donatie                                                                                         
bier 50 cent/ 1 euro
wijn 1 euro
& wij verwijzen u graag door naar onze nieuwe bel!
linksboven de deur


Wij hopen u naar hartelust te begroeten,

Jo Renée Katinka Roos